Disclaimer voor www.lacare.nl

Latvanen Care (Kamer van Koophandel: 24478514), hierna te noemen Latvanen Care, verleent u hierbij toegang tot www.lacare.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Latvanen Care behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Latvanen Care spant zich in om de inhoud van www.lacare.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.lacare.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Latvanen Care.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.lacare.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Latvanen Care.Voor op www.lacare.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Latvanen Care nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Latvanen Care.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Latvanen Care, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Accept

Om onze webshop gebruiksvriendelijker te maken, gebruiken wij cookies.