Verkkokaupan yleiset käyttöehdot. Käyttöehdot on koottu Alankomaiden asiakasliiton (Consumentenbond) ohjeiden mukaan.

 

Artikla 1 – Yleisten käyttöehtojen määritelmät

 1. Toimija: henkilö, joka tarjoaa tuotteita ja palveluja verkkokaupan välityksellä asiakkaalle;
 2. Asiakas: henkilö, joka tekee ostosopimuksen toimijan kanssa ja joka ei tee ostoa ammattinsa puolesta;

3. Etäostosopimus: toimijan järjestämän systeemin mukaan toimiva tuotteiden ja palvelujen ostosopimus, jota hallitaan yhdellä tai useammalla eri etäkommunikaatiotekniikalla;

4. Etäkommunikaatiotekniikat: menettely, jolla voidaan tehdä ostosopimus siten, että toimija ja asiakas eivät ole samanaikaisesti samassa tilassa;

5. Harkinta-aika: määräaika, jonka aikana asiakas voi purkaa sopimuksen;

6. Peruutusoikeus: asiakkaan mahdollisuus purkaa sopimus harkinta-ajan puitteissa;

7. Päivä: kalenteripäivä;

 1. Toimitusaika/sopimusaika: etäostosopimukseen liittyvä tuotteiden tai palvelujen toimitukseen kuluva aika tai maksimiaika;

9. Tietojensäilytys: kaikki menetelmät, joilla toimija tai asiakas voivat säilyttää heille henkilökohtaisesti annettuja tietoja myöhempää käyttöä varten.

 

Artikla 2 – Toimijan henkilöllisyys

lacare.nl kuuluu toiminimeen/yritykseen Latvanen Care. E-mail: info@lacare.nl KvK-numero/KvK-nummer: 24478514 BTW-numero/BTW-identificatienummer: 225390565B01 Osoite: Karnemelksloot 110A, 2806 BJ Gouda

 

Artikla 3 – Yleisten käyttöehtojen soveltuvuus

 1. Yleisiä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin toimijan tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin sekä kaikkiin toimijan ja asiakkaan välisiin etäostosopimuksiin;

2. Ennen etäostosopimuksen solmimista asiakas voi tutustua yleisiin käyttöehtoihin toimijan verkkosivuilla tai ne voidaan pyynnöstä toimittaa elektronisesti asiakkaalle siten, että tiedot on helposti säilytettävissä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, osoitetaan asiakkaalle ennen etäostosopimuksen solmimista verkkosivu, jossa yleisiin käyttöehtoihin voi tutustua, tai pyynnöstä yleiset käyttöehdot lähetetään asiakkaalle maksutta muulla tavoin;

3. Mikäli yleisten käyttöehtojen lisäksi tuotteisiin tai palveluihin kuuluu spesifisiä ehtoja, voi asiakas ristiriitaisten tietojen vallitessa valita edullisimman maksuvaihtoehdon.

 

Artikla 4 – Tarjolla olevat tuotteet/palvelut

1. Mikäli tuote/palvelu tai tarjous on voimassa rajoitetun ajan tai siihen kuuluu muita ehtoja, se esitetään selkeästi tarjolla olevan tuotteen/palvelun yhteydessä;

2. Tuotteen/palvelun yhteydessä on tarkka kuvaus siitä. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta asiakas voi arvioida sen. Kuvat tuotteista/palveluista ovat todenmukaisia. Selkeät (paino)virheet eivät sido toimijaa;

3. Kaikkien tuotteiden/palvelujen yhteydessä on tiedot, jotka selvittävät asiakkaalle hänen etäostosopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvoitteensa, erityisesti:

 • hinta veroineen

 • mahdolliset toimituskulut

 • etäostosopimuksen solmimisen menetelmä ja siihen liittyvät toimenpiteet

 • mikäli tuotteen/palvelun ostosopimuksessa ei ole peruutusoikeutta

 • maksutapa, tuotteen toimitus tai palvelun tarjoaminen

 • aika, jolloin tarjouksen voi lunastaa tai tarjouksen kesto

 • säännöt, joihin toimija on sitoutunut ja tapa, jolla asiakas voi tutustua sääntöihin

 • mikäli tuotteen toimitus tai palvelun tarjoaminen on jatkuvaa, sen lyhin mahdollinen kestoaika.

 

Artikla 5 – Etäostosopimus

1. Etäostosopimus solmitaan sillä hetkellä kun asiakas tilaa tuotteen ja sopimusehdot on täytetty;

2. Etäostosopimuksen solmimisen jälkeen eli tuotteen tilaamisen jälkeen toimija toimittaa tilausvahvistuksen. Tilauksen voi peruuttaa ennen kuin tilausvahvistus on toimitettu;

3. Toimija voi lain puitteissa selvittää asiakkaan maksukyvyn ja muut sopimuksen noudattamiseen vaikuttavat seikat. Mikäli toimijalla on esittää perustellut syyt olla hyväksymättä etäostosopimusta, hän voi evätä sopimuksen tai asettaa erityisehtoja.

 

Artikla 6a – Peruutusoikeus

1. Asiakkaalla on oikeus purkaa etäostosopimus syitä ilmoittamatta 14 (neljäntoista) työpäivän sisällä. Peruutusoikeusaika alkaa tuotteen saapumispäivästä asiakkaalle;

2. Peruutusoikeusaikana asiakas käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Asiakas avaa tuotteen siten, että hänen on mahdollista tarkastaa ja arvioida tuote. Mikäli asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, on hänen palautettava tuote toimijalle alkuperäisessä kunnossa ja paketissa kaikkine lisäosineen – mahdollisuuksien mukaan – ja noudatettava toimijan kohtuullisia ja selkeitä ohjeita.

   

Artikla 6b – Palvelujen peruutusoikeus

1. Asiakas voi peruuttaa palvelujen etäostosopimuksen syitä ilmoittamatta 7 (seitsemän) työpäivän kuluessa sopimuksen solmimisesta;

2. Käyttäessään peruutusoikeutta asiakkaan on noudatettava palvelun yhteydessä ilmoitettuja kohtuullisia ja selkeitä ohjeita.  

Artikla 7 – Peruutusoikeuteen liittyvät maksut

1. Mikäli asiakas käyttää peruutusoikeuttaan maksaa hän tuotteen takaisinlähetyskulut;

2. Mikäli asiakas on maksanut rahasumman tuotteesta/palvelusta, joka yleisten käyttöehtojen mukaan peruutetaan, toimija maksaa rahasumman mahdollisimman nopeasti takaisin, kuitenkin 30 päivän kuluttua tuotteen takaisinlähetyksestä.

 

Artikla 8 – Peruutusoikeuden erivapaudet

1. Mikäli asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, on toimijan ilmoitettava se selkeästi tuotteen/palvelun yhteydessä ja ainakin hyvissä ajoin ennen etäostosopimuksen solmimista;

2. Peruutusoikeuden erivapaus koskee vain seuraavia tuotteita:

a) toimijan asiakkaan toiveiden mukaisesti tuottamia

b) selkeästi luonteeltaan henkilökohtaisia c) jotka eivät luonteensa puolesta sovellu palautettaviksi

d) nopeasti pilaantuvat tai vanhenevat tuotteet

e) tuotteita, joiden hinta määräytyy finanssimarkkinoiden mukaan, ja toimijalla ei ole vaikutusta hintaan

f) yksittäisiin sanoma- ja aikakauslehtiin

g) video- ja audiotallenteet joiden pakkaukset on avattu

3. Peruutusoikeuden erivapaus koskee vain seuraavia palveluja:

a) majoitus, kuljetus, ravintolayrityksen tai vapaa-ajanviettoyrityksen määrättyinä päivinä sovitut palvelut

b) joiden toimitus on alkanut harkinta-ajan jälkeen

c) vedonlyöntejä ja veikkauksia

Artikla 9 – Hinta

1. Tuotteen/palvelun yhteydessä ilmoitettua hintaa ei muuteta tarjouksen voimassaoloajan aikana paitsi jos arvonlisäveroon (BTW) tulee muutoksia;

2. Hintaa voidaan muuttaa kohta 1 vastaisesti, mikäli tuotteen/palvelun hinta määräytyy finanssimarkkinoiden mukaan ja johon toimijalla ei ole vaikutusta. Tässä tapauksessa hinnan määräytyminen finanssimarkkinoiden mukaan ilmoitetaan tuotteen/palvelun yhteydessä;

3. Hinnankorotukset ovat mahdollisia 3 (kolmen) kuukauden kuluttua etäostosopimuksen solmimisesta, mikäli toimija niin vaatii ja mikäli:

a) ne johtuvat laillisista säännöksistä

b) asiakkaalla on mahdollisuus purkaa sopimus sinä päivänä kun hinnannosto tapahtuu

5. Tuotteiden/palvelujen yhteydessä esitetty hinta sisältää arvonlisäveron (BTW).

 

Artikla 10 – Yhdenmukaisuus ja takuu

1. Toimijan vastuulla on, että tuotteet/palvelut vastaavat sopimuksia, niiden yhteydessä esitettyjä spesifikaatioita, kohtuullisia soveltuvuus- ja käyttövaatimuksia, ja etäostosopimuspäivänä voimassa olevia lakeja ja asetuksia;

2. Toimijan, tuottajan tai maahantuojan antama vakuutus ei vähennä toimijan velvoitteita eikä asiakkaan oikeuksia mikäli toimija ei täytä etäostosopimuksen yhteydessä sovittuja sopimusehtoja.

 

Artikla 11 – Toimitus ja toimeenpano

1. Toimija ottaa tilaukset vastaan ja toimittaa ne sekä arvioi palvelujen tarpeen suurinta huolellisuutta noudattaen;

2. Toimitusosoite on asiakkaan toimijalle ilmoittama osoite;

3. yleisten käyttöehtojen artikla 4 mukaisesti toimittaa toimija tilaukset nopeasti ja viimeistään 30 päivän sisällä, ellei pidemmästä toimitusajasta ole erikseen sovittu. Mikäli toimitus viivästyy tai mikäli tilaus pitää toimittaa erissä vastaanottaa asiakas tästä ilmoituksen viimeistään 1 kuukauden kuluttua tilauksen jättämisestä. Asiakkaalla on siinä tapauksessa tilauksen peruutusoikeus veloituksetta ja mahdollisesti oikeus vahingonkorvauksiin;

4. Mikäli kohdan 3 mukaista peruutusoikeutta käytetään maksaa toimija asiakkaan maksaman rahasumman mahdollisimman nopeasti, viimeistään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluttua takaisin;

5. Mikäli tilatun tuotteen toimittaminen on mahdotonta, tulee toimijan yrittää löytää tarjottavaksi korvaava tuote. Viimeistään tuotteen toimituksen yhteydessä on käytävä selkeästi ilmi, että tuote on korvattu vastaavalla. Korvaavien tuotteiden peruutusoikeudessa ei ole erivapauksia. Korvaavan tuotteen takaisinlähetyksen kulut maksaa toimija;

6. Tuotteen vahingoittumisen ja/tai häviämisen riski kuuluu toimijalle siihen saakka kun tuote on toimitettu asiakkaalle, ellei toisin ole sovittu.

 

Artikla 12 – Toimitusaika/sopimusaika

1. Asiakkaalla on sovittujen irtisanomissääntöjen mukainen peruutusoikeus etäostosopimukseen, jonka sopimusaika on määrittelemättömäksi ajaksi korkeintaan 1 (yhden) kuukauden irtisanomisajalla;

2. Mikäli sopimusajalle on määritelty kesto, se on enintään 2 (kaksi) vuotta. Mikäli on sovittu, että maksimiajan kuluttua sopimus jatkuu, ellei asiakas toisin ilmoita, sopimus jatkuu kestoltaan määrittelemättömänä ja sen irtisanomisaika on silloin enintään 30 (kolmekymmentä) päivää.

 

Artikla 13 – Maksu

1. Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan tulee maksaa saamansa tuotteet 14 (neljäntoista) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta, palvelut tulee maksaa 14 (neljäntoista) päivän kuluessa palvelun saannista;

2. Tuotteiden/palvelujen myynnissä kuluttajille ei voida koskaan edellyttää suurempaa etumaksua kuin 50 % tuotteen/palvelun hinnasta. Mikäli etumaksua edellytetään, asiakkaalla ei ole oikeutta tuotteeseen/palveluun ennen etumaksun maksamista;

3. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa toimijalle kaikki mahdolliset väärät maksutiedot

4. Mikäli asiakas ei hoida maksuvelvollisuuttaan, on toimijalla lainmukainen oikeus vaatia asiakkaalta ennen etäostosopimuksen solmimista tiedotettu kohtuullinen korvaus.

 

Artikla 14 – Valitukset

1. Toimija tiedottaa valitusmenettelyistään ja noudattaa niitä;

2. Valitukset sopimuksen noudattamatta jättämisestä tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa kokonaisuudessaan ja selkeästi toimijalle sen jälkeen kun asiakas on havainnut puutteet;

3. Toimijalle esitettyihin valituksiin vastataan 14 (neljäntoista) päivän sisällä valituksen vastaanottamisesta. Mikäli vastaukseen tarvitaan enemmän aikaa, toimija ilmoittaa siitä 14 (neljäntoista) päivän sisällä valituksen vastaanottamisesta ja antaa samalla arvion vastauksen kestosta.

 


Accept

Site use cookies